Informacje

2008-05-08

Witamy na stronie Akademii Pięknego Uśmiechu i zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Implantologia

Co to jest implant?

Implant - w stomatologii jest to element zastępujący korzeń własnego zęba. Sztywny implant wprowadzony chirurgicznie w kość wyrostka zębodołowego, pozwala na wykonanie stałego (tzn. nigdy nie wyjmowanego z ust, nawet do mycia) uzupełnienia protetycznego - korony, mostu bądź pełnej rekonstrukcji zgryzu w przypadkach, kiedy nie mamy już ani jednego własnego zęba.

Podstawowym materiałem z jakiego robione są implanty jest tytan - jest to jedyny jak dotąd wykryty pierwiastek, który łączy w sobie dwie istotne z punktu widzenia zastosowania cechy:

 • jest doskonale tolerowany przez organizm, który nie traktuje elementów tytanowych jako "ciała obce"
 • jest na tyle wytrzymały, żeby znieść obciążania takie, jakim podlegają korzenie naturalnych zębów.

Implanty są zwykle jedno lub dwuczęściowe.

Implanty dwuczęściowe składają się z dwóch odrębnych części, tj.

 1. elementu umieszczonego w kości posiadającego nagwintowanie – przypominającego rodzaj śrubki (część wewnatrzkostna)
 2. łącznika – część przypominającej oszlifowaną koronę zęba, którą dokręca się do części wewnatrzkostnej. Na nim umieszcza się koronę protetyczną odpowiedniego rodzaju (np. tymczasową, ostateczną, porcelanową bez metalu, na stali, złocie, tytanie itp.)

Implanty jednoczęściowe:

Łącznik i część wewnątrzkostna wykonane są w całości ( stanowią jeden element) i od razu całe umieszczane są w szczęce pacjenta. Na łączniku podobnie jak w implantach dwuczęściowych umieszcza się koronę protetyczną.

Kiedy czas na implanty?

Jeśli straciłeś jeden lub kilka zębów czas na wszczepienie implantów - dzięki stosowanej przez nas metodzie nowe zęby (implanty) osadzone są w kości i funkcjonują zupełnie jak naturalne zęby. Implanty są optymalną metodą leczenia:

 • dla pacjentów po wszelkiego typu urazach np. komunikacyjnych, kiedy dochodzi do utraty zębów
 • dla pacjentów, którzy dotychczas zmuszeni byli do noszenia ruchomych protez, które były dla nich wielkim dyskomfortem w kontaktach towarzyskich.

Utrata nawet pojedynczego zęba nie jest obojętna dla całego zgryzu i każdy ubytek wymaga jak najszybszego uzupełnienia. Pozostawienie pustego miejsca po zębie jest poważnym błędem.

Zęby bowiem tworzą tak spójny zespół, że zaczynają się przesuwać lub wysuwać, aby spotkać inne, z którymi mogłyby kontaktować.

Korzyści ze stosowania metody wszczepiania implantów:

Nowoczesne Implanty to wiele korzyści dla Pacjenta:

 • możecie Państwo rozmawiać i śmiać się bez skrępowania - nie ma możliwości rozróżnienia naturalnych zębów i zębów zbudowanych na w szczepach
 • wasze nowe zęby są mocno zakorzenione i wydają się być waszymi własnymi, naturalnymi zębami, ponadto zęby przyległe - zdrowe nie wymagają spiłowania
 • możecie Państwo bez żadnego problemu jeść co tylko zechcecie, bez żadnych ograniczeń
 • zachowujecie pełną estetykę i wspaniały wygląd przez długie lata
 • macie gwarancję wykonania zabiegu tylko w autoryzowanych gabinetach, zarazem uzyskacie Państwo pomoc i poradę na całym świecie

Implanty to dobre rozwiązanie w każdym przypadku - pozwalają one na:

 • odbudowę jednego zęba bez potrzeby spiłowania zdrowych i dobrych zębów w sąsiedztwie
 • odbudowę kilku zębów - kilkakrotna niezależna implantacja nie narusza pozostałych zębów
 • odbudowę w przypadku bezzębia - wykonanie protezy nasadkowej zapewni Państwu poczucie odzyskania swoich własnych zębów oraz całkowicie nową jakość życia.

Przygotowanie do zabiegu

Przede wszystkim konieczna jest dokładna diagnostyka (plan protetyczny, badania ogólne, szczegółowa i ocena ilości i jakości kości w miejscu planowanego wszczepu, ocena higieniczna). Zwykle zapraszamy pacjenta na dwie wizyty: pierwszą - ogólną, kiedy oceniamy jakie są potrzeby i życzenia pacjenta oraz jakie są możliwości z naszej strony. Oszacowujemy też indywidualnie koszty. Jeżeli pacjent jest zainteresowany, zlecamy badania (m. in. ogólne badanie krwi i moczu, zdjęcie pantomograficzne i lub tomografię komputerową szczęk), wykonujemy kilka badań w gabinecie (ocenę modeli diagnostycznych, ocenę grubości błony śluzowej, pobieramy wyciski itp.). Ostatecznie możemy przedstawić plan leczenia (niekiedy zawiera on zabiegi z chirurgii przedimplantacyjnej)

Przebieg zabiegu.

Najprościej można powiedzieć, że w czasie zabiegu wszczepiania implantów należy naciąć i odwarstwić błonę śluzową z pola operacyjnego, nawiercić otwór (otwory) specjalnym zestawem wierteł, wprowadzić implant na jego miejsce, a odwarstwioną śluzówkę zaszyć. Wszystko odbywa się w znieczuleniu miejscowym.

Jeżeli wybraliśmy implanty dwuczęściowe cześć wewnątrzkostna Implantu integruje się z kością od 3 do 6 miesięcy (3 miesiące w żuchwie, 6 miesięcy w szczęce). Po okresie gojenia (3 – 6 miesięcy) konieczny jest zabieg odsłonięcia części wewnątrzkostnej i umieszczenie na niej na około 2 tygodnie śruby gojącej, która formuje dziąsło.

Potem zmieniamy śrubę na łącznik i wykonujemy cześć protetyczną.

 • W przypadku implantów jednoczęściowych, łacznik wydostaje się do jamy ustnej i od razu przystępujemy do wykonania na nim korony tymczasowej.
 • W przypadku implantów natychmiastowych po usunięciu zęba, przygotowujemy zębodół. Najczęściej używamy dodatkowo biomateriału (pobudzającego wzrost kości) i od razu umieszczamy implant, a na nim koronę – w efekcie pacjent wychodzi z gabinetu od razu z "nowym zębem i uśmiechem na twarzy"

Prawidłowo przeprowadzone leczenie implantologiczne nie niesie ze sobą żadnego ryzyka. Najpoważniejszym powikłaniem, jakie może się zdarzyć, jest brak osteointegracji jednego lub kilku wszczepów. W takich przypadkach może być konieczny ponowny zabieg lub rezygnacja z protezy stałej (np. mostu) na rzecz protezy zdejmowanej. W naszej praktyce stomatologicznej skuteczność zabiegów wynosi ponad 98%, dzięki stosowanej szwedzkiej metodzie wszczepów Branemark System.

Nieodzownym elementem kuracji są wizyty kontrolne, w czasie których lekarz ma możliwość oceny efektów leczenia, pacjent zaś zgłoszenia swoich spostrzeżeń.

Warto wiedzieć

 1. Kto może mieć wszczepione implanty dentystyczne?
 2. Czy wszczepianie implantów jest bolesne?
 3. Czy wszczepy mogą całkowicie zastąpić naturalne uzębienie?
 4. Jakie komplikacje mogą wystąpić po zabiegu?
 5. Jaka jest trwałość implantów?
 6. Czy higiena jamy ustnej jest ważna?
 7. Jak na leczenie implantami wpływa palenie papierosów?

1. Kto może mieć wszczepione implanty?

Implanty można wszczepiać wszystkim ogólnie zdrowym osobom dorosłym, posiadającym odpowiednią ilość i jakość kości w miejscu planowanego umieszczenia wszczepu:

 • osoby dorosłe - warunkiem podjęcia takiego leczenia jest zakończenie rozwoju i całkowite ukształtowanie kości szczęk
 • osoby ogólnie zdrowe - ogólny stan zdrowia ma istotny wpływ na powodzenie leczenia; przebyte lub obecne choroby ogólne takie jak: nieustabilizowana cukrzyca, choroby nowotworowe, choroby krwi, osteoporoza, itp. mają negatywny wpływ na proces osteointegracji (wgajania Implantu) i gojenie ran
 • osoby posiadające odpowiednią ilość i jakość kości - prawidłowa, zdrowa tkanka kostna stanowi podłoże dla wszczepu, od jej ilości i jakości zależy w dużej mierze powodzenie leczenia.

Problemem są:

 • zanik wyrostka zębodołowego
 • niewystarczająca ilość miejsca dla wszczepu

Nie są to jednak problemy nie do rozwiązania - z pomocą przychodzą nam w takiej sytuacji nowoczesne metody chirurgii przedimplantacyjnej.

2. Czy wszczepianie implantów jest bolesne?

Zabieg wszczepiania implantów jest przeprowadzany w znieczuleniu miejscowym - jest zatem bezbolesny. Natomiast dzięki delikatności i precyzji techniki operacyjnej jego uciążliwość dla pacjenta jest porównywalna do zabiegu ekstrakcji zęba.

3. Czy wszczepy mogą całkowicie zastąpić naturalne uzębienie?

Uzupełnienia oparte na wszczepach pozwalają na uzyskanie bardzo dobrego efektu estetycznego i skutecznego odtworzenia czynności żucia. Warto pamiętać, że uzupełnienia oparte na implantach są zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem, ponieważ tylko one zapewniają pacjentowi trwały wynik leczenia, komfort użytkowania oraz są w stanie całkowicie zastąpić uzębienie naturalne.

4. Jakie komplikacje mogą wystąpić po zabiegu?

Prawidłowo przeprowadzony zabieg wszczepienia implantów, przy korzystnych warunkach ogólnych oraz panujących w jamie ustnej pacjenta nie niesie zwykle żadnego ryzyka. Powszechnie po zabiegu implantacji mogą pojawić się niewielkie, przejściowe dolegliwości bólowe oraz obrzęk tkanek miękkich. Aby nie dopuścić do wystąpienia poważniejszych powikłań, pacjenci przez kilka dni po zabiegu przyjmują antybiotyk.

5. Jaka jest trwałość implantów?

Sam implant jako taki jest niezniszczalny. Ponieważ jednak jest to wszczep umieszczony jest w żywym organizmie, część reakcji na obce ciało jakim jest implant, zależy od stanu organizmu użytkującego. Jeżeli w trakcie użytkowania wszczepu pojawią się u pacjenta jakieś czynniki ogólne, na przykład choroby lub nałogi, wówczas mogą mieć one negatywny wpływ na efekt terapii. Inaczej wygląda kwestia części protetycznej, obejmowanej zwykle gwarancją. Jako element materialny może ona ulegać zużyciu, co wiąże się z koniecznością okresowej wymiany niektórych jej części (np. części z porcelany).

6. Czy higiena jamy ustnej jest ważna?

Higiena jamy ustnej odgrywa bardzo ważną rolę w powodzeniu leczenia implantologicznego. Jeżeli implanty dentystyczne mają długo spełniać swoją rolę, zadaniem pacjenta jest utrzymanie wzorowej higieny jamy ustnej. Zadanie to wymaga samodyscypliny i ścisłej współpracy z lekarzem, a zaczyna się tuż po zakończeniu zabiegu - przez 2 godziny nie należy jeść, a unikanie potraw gorących jest wskazane przez cały dzień. Bardzo ważne jest unikanie palenia tytoniu (przynajmniej w ciągu 48 godzin po zabiegu), ograniczenie potraw sprzyjających gromadzeniu się płytki nazębnej. Jako że zanieczyszczenia gromadzące się wokół implantu, stanowiąc zbiorowisko bakterii, mogą doprowadzić do rozwoju zakażenia i w skrajnych przypadkach odrzucenia wszczepu, wskazany jest jak najszybszy powrót do delikatnego mycia zębów. Pomocne w pielęgnacji jest 2-3 krotne w ciągu dnia płukanie jamy ustnej płynem dezynfekującym. To na początek, ale ważne jest by prawidłowa higiena jamy ustnej była utrzymywana przez cały okres korzystania z uzupełnień opartych na implantach. Sprzyja temu regularne zgłaszanie się na zabiegi profesjonalnego oczyszczania zębów, często łączony z wizytą kontrolną.

7. Jak na leczenie implantami wpływa palenie papierosów?

Palenie tytoniu pogarsza zdolności regeneracji tkanek, w związku z tym obniża istotnie szansę pozytywnego rokowania co do przyjęcia i długotrwałego utrzymania wszczepu. Zwiększa odrzucenie implantu czterokrotnie. Przyczynia się również do łatwiejszego odkładania się trudnych do usunięcia osadów na zębach i uzupełnieniach protetycznych.